Zamknij

Ogrzewanie Osiedla Piastowskiego. Wszystko co musisz o tym wiedzieć

08.40, 22.09.2022 Materiał sponsorowany

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Osiedla Piastowskiego w Strzelnie

W związku z wątpliwościami dotyczącego ogrzewania w Strzelnie informujemy co następuje:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mogilnie dla Mieszkańców Osiedla Piastowskiego w Strzelnie kupuje ciepło (liczone w GJ) od Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie. Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie wytwarza ciepło, które sprzedaje Spółdzielni, w kotłowni opalanej węglem, której właścicielem jest Gmina Strzelno. Własność kotłowni została przekazana Gminie Strzelno na początku lat 90 – tych XX w. na mocy decyzji komunalizacyjnej ówczesnego Wojewody. 

Problem sprowadza się do tego czy powinna mieć w tym wypadku zastosowanie rządowa ustawa z 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. nr 1967 ), która ustala ceny ciepła namaksymalnym poziomie 103,82 zł/GJ. Czy też powinna mieć zastosowanie rządowa ustawa z 05.08.2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), która przewiduje dodatek w kwocie 3 tysięcy złotych. 

W ocenie Spółdzielni potwierdzonej opiniami prawników oraz ciepłowników zastosowanie winna mieć ustawa przewidująca maksymalną cenę 103,82 zł/GJ. Wprawdzie ustawa o dodatku węglowym przewiduje możliwość otrzymania dodatku węglowego przez Mieszkańców budynków wielorodzinnych jednakże tylko w sytuacji gdy kotłownia i  ewentualna sieć ciepłownicza jest własnością spółdzielni. W naszym przypadku, jak wskazano powyżej tak nie jest. Właścicielem kotłowni oraz infrastruktury jest Gmina Strzelno, co w jednym z ostatnich pism przyznał również Burmistrz Strzelna. Mimo to Spółdzielnia zaproponowała, że zaliczkowo zapłaci za ciepło z góry za pół sezonu, tak aby pomóc Gminie zakupić węgiel. Wzór wniosku o dodatek węglowy wskazuje, że ,,przez lokalną sieć
ciepłowniczą nie należy rozumieć miejskiej sieci ciepłowniczej”.

Kluczowe znaczenie w ma status właścicielski budynku oraz wyposażenia kotłowni a także osoba dostawcy ciepła. Skoro ciepło dostarczane jest do budynków znajdujących się na Osiedlu Piastowskim w Strzelnie przez kotłownie zasilaną ciepłem miasta Strzelna to według naszej wiedzy powoduje twierdzenie, iż ciepło dostarczane jest miejską siecią ciepłowniczą. Jak bowiem wynika z treści rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska parametry lokalnej sieci ciepłowniczej co do zasady mogą być zbieżne z parametrami miejskiej sieci ciepłowniczej, a zatem dla rozróżnienia pojęć zasadnym jest odwołanie do kryterium właścicielskiego sieci oraz osoby dostawy ciepła.

W tej sytuacji wydanie zaświadczenia, że budynki na Osiedlu Piastowskim w Strzelnie są ogrzewane z ,,lokalnej sieci ciepłowniczej” mogłoby być uznane za poświadczenie nieprawdy, co mogłoby skutkować wieloma konsekwencjami w tym możliwe, że koniecznością zwrotu dodatku. Spółdzielnia osobom zgłaszającym się po zaświadczenie wydaje je wskazując w nim jednocześnie fakty zgodnie z rzeczywistością. Cena ciepła od 01.10.2022 r. do 30.04.2023 r. dla Mieszkańców Osiedla Piastowskiego wynosi 103,82 zł/GJ netto zgodnie z rządową ustawą z 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. nr 1967 ), plus 5 procent VAT zgodnie z obowiązującą rządową tarczą antyinflacyjną czyli 109,01 zł/GJ brutto. Obecnie do 30.09.2022 r.  cena w Strzelnie wynosiła 142,68 zł/GJ. Oznacza to, że od 01.10.2022 r. cena ciepła dla Mieszkańców Osiedla Piastowskiego będzie około 30 procent niższa niż dotychczas. W przypadku poszczególnych mieszkań obniżka osiągnęła nawet 80 zł na miesiąc. Jednocześnie wypłata dodatku węglowego powoduje brak możliwości obniżenia ceny ciepła do kwoty 103,82 zł/GJ co mogłoby spowodować bardzo duże podwyżki ceny ciepła.

Dodatkowo należy wskazać, że dla Mieszkańców Mogilna Spółdzielnia kupuje ciepło od Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i w tym przypadku ze strony Władz Gminy Mogilno i Przedsiębiorstwa nie ma wątpliwości, że zastosowanie powinna mieć rządowa ustawa z 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. nr 1967 ), która ustala ceny ciepła na maksymalnym poziomie 103,82 zł/GJ. Mimo, że nominalna moc kotłowni w Mogilnie również nie przekracza 11.6 MW tak jak w przypadku Strzelna. Taka sama sytuacja występuje w przypadku innych Spółdzielni w Polsce, które kupują ciepło od podmiotów zewnętrznych. Zachodzi pytanie czym kierują się osoby, które przekazują niesprawdzone informacje? Czy chodzi o skłócenie Mieszkańców ze Spółdzielnią?

Wyrazem dbałości Spółdzielni o dobro Mieszkańców Osiedla Piastowskiego była chociażby propozycja przekazania przez Spółdzielnie opłat za ciepło za pół sezonu z góry.

Z poważaniem
Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Mogilnie

[ZT]3404[/ZT]

[ZT]3397[/ZT]

(Materiał sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%